Befrielse
Befrielse PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2013-02-06 09:17

Vad är grunden för all befrielse? Hur kan en människa bli fri från all ondska och köttslighet?

Högerklicka och välj "spara som..." för att kunna ladda hem i mp3

 
Befrielse från synden PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2013-02-07 12:24

Vi såg redan i vårt första studie hur synden är människans värsta fiende, värre än den värsta sjukdom och hur Gud vill befria oss ifrån synden på allt sätt.

Högerklicka och välj "spara som..." för att kunna ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2013-03-27 10:16
 
Befrielse från lagen PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2013-02-07 12:30

Lagen är en minst lika svår motståndare som synden om den har fel inflytande i våra liv. Det behövs därför att vi befrias ifrån lagens förbannelse.

Högerklicka och välj "spara som..." för att kunna ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2013-02-20 10:29
 
Befrielse från satan PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2013-02-07 12:35

Om vi tror att vi är starkare eller smartare än satan då bedrar vi oss. Jesus har besegrat honom och han visar oss hur vi skall behålla den segern och inte ge fienden något tillfälle.

Högerklicka och välj "spara som..." för att kunna ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2013-02-28 08:33
 
Befrielse från världen PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2013-02-07 12:41

Om vi skall komma in i Guds rikes fullhet och få smaka av det Befriade livets ljuvliga sötma, då måste vi överge denna världens grumliga källor och ge oss helt till Herren.

Högerklicka och välj "spara som..." för att kunna ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2013-03-06 13:13
 
Befrielse från otro PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2013-02-07 12:46

Otro handlar om brist på tillit. Det är som att säga till Gud, "jag litar inte riktikt på dig!" Herren vill befria oss ifrån denna allvarliga synd.

Högerklicka och välj "spara som ..." för att kunna ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2013-03-13 13:19
 
Berfrielse från villfarelse PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2013-03-11 12:22

Denna del handlar om Befrielse från villfarelse och falsk lära. Vi ser på fem saker som Herren givit till oss som beskydd för att vi inte skall bli bedragna av villoläror och falska profeter.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2013-03-20 09:46
 
Befrielse från stolthet PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2013-03-11 15:37

Originalsynden är stolthet och har sitt ursprung redan innan människan skapades. Kanske är det därför vi har så lätt att vilja bli något MER än vad Gud tänkt att vi skall vara?

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2013-03-27 10:08
 
Befrielse från själviskhet PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2013-03-27 10:09

Jesus dog för att befria oss från synden och syndens alla konsekvenser. Jesus dog också för att befria oss till ett nytt liv, ett liv för honom.

Högerklicka och välj "spara som..." för att kunna ladda hem i mp3

 

Senast uppdaterad 2013-04-03 11:14
 
Befrielse i frestelse PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2013-03-27 10:16

Gud vill att vi skall segra när vi frestas. Jesus har visat oss en väg genom att han vann seger över varje frestelse som möter oss människor.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2013-04-10 08:30
 
Befrielse från missmod PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2013-03-27 10:20

Moses blev befriad ifrån både övermod och missmod. Likaså blev Petrus befriad ifrån dessa själstillstånd. Gud vill att vi skall leva i frimodighet och lita till honom.

Högerklicka och välj "spara som för att kunna ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2013-04-17 10:13
 
Befrielse från fruktan PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2013-03-27 10:24

Gud kommer att skaka denna värld, ja han kommer att skapa om den och göra något helt nytt. Den som håller sig till Herren har inget att frukta när allt detta sker.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2013-04-24 12:27
 
Befrielse från själiskhet PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2013-03-27 10:28

De flesta kristna lever tyvärr utifrån själen och inte utifrån anden. Själiskheten leder oss människor på villovägar och gör oss i stort sett obrukbara för Gud.

Högerklicka och välj "spara som..." för att kunna ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2013-05-01 19:18
 
Befrielse från lagiskhet PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2013-03-27 10:34

Jesus höll lagen men han var inte legalistisk eller lagisk. Han levde inte efter lagen eller olika regler utan uppfyllde allt detta på ett djupare och vidare sätt i sin relation med Fadern.

Högerklicka och välj "spara som..." för att kunna ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2013-05-08 13:08
 
Befrielse från fariseism PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2013-03-27 10:39

Fariseism eller religiositet är att i egen kraft sträva efter helighet. Detta skapar ett dömande sinne och en felaktig attityd gentemot andra människor.

Högerklicka och välj "spara som..." för att kunna ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2013-05-15 17:14
 
Befrielse från föreningskyrkan PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2013-03-27 10:44

I kyrkans historia så gick kristenheten vilse redan tidigt. De olika motrörelserna som förekommit mot moderkyrkan har alla innehållit goda ting men grundproblemet har bestått.

Högerklicka och välj "spara som..." för att kunna ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2013-05-22 12:38