Välkommen till bornagain.se
PDF Skriv ut Skicka sidan

Kors

Om du vill få ett äkta och sant LIV här och nu?
Om du vill få ett evigt LIV hos Gud i hans härlighet?
Då kan vi vägleda dig!

 

Born Again - betyder född på nytt. Jesus sa till Nikodemus i Joh 3:de kapitel, Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike .......Den som inte är född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. En människa kan varken förstå eller komma in i det Gud har tänkt med hennes liv om hon inte blir född av Gud själv.

Nikodemus var en gärningarnas man och trodde att man kom till Gud och den eviga härligheten på egen förtjänst - men Jesus visar honom att det bara är Gud, som kan göra något i oss människor så att vi blir lämpliga för hans eviga rike.

Undervisningen och vittnesbörden på denna hemsida vill ge dig förutsättningar för att ta emot och få del av denna Guds nåd och gåva. Vi tror att en grundlig undervisning om vad bibeln säger är viktig för att det skall ske.

Vi som arbetar med den här sidan heter Erik och Birgitta Axelsson. Mer om oss finns under fliken

Om oss.

 

Att bli en kristen innebär en radikal kursändring i livet. Ja en helomvändning! Utan omvändelse och pånyttfödelse så blir man inte en sann kristen. Från att en människa följt sina egna tankar, vilja, känslor och begär skall hon nu börja följa Herren Jesus Kristus. Från att i sin egen vilsenhet vandrat på den breda vägen får hon nu gå in genom den trånga porten, ja hon måste kämpa för att komma igenom denna port och börja vandra på den smala vägen i sällskap med Gud. Ap 2:38, Matt 7:13-14, Luk 13:24.

 

Att bli en kristen innebär ett högt pris, ja det kostar allt. Matt 13:44-46, 19:16ff, Luk 14:27-33.

 

Att bli en kristen innebär en omprioritering av livet. Det som förut var viktigt blir mindre viktigt, ja kanske helt utan mening, och det som kanske inte alls hade någon betydelse har nu fått den största betydelsen. Relationen till Gud, närheten till honom och även till människor. 1 Joh 5:3-4.

 

Att bli en kristen innebär att Fadern dragit den människan till Kristus och att han gett evigt liv och evig kärlek till den personen. Människan själv har ingen del i detta verk förutom ett positivt gensvar. Äran tillhör dock Gud som ger denna förvandlande och smittande kärlek. Joh 6:44.

 

Att bli en kristen innebär en förvandling och ett nytt sätt att leva. Den människan får börja lita på,  förtrösta på och även smaka på Herrens ljuvliga härlighet. Ords 3:5, Ps 34:9.

 

Att bli en kristen innebär att bli född av Gud, att han är din far, att du har frid i ditt hjärta, att du har fred med honom och att du är fullkomligt trygg i hans hand. Rom 8:15, Joh 10:28-30.

 

Att bli en kristen innebär att du blivit en Guds tjänare och att du har upphört att vara en syndens slav. Du får vara till välsignelse och vara en välsignelse. Joh 12:26, Joh 8:34.

 

Att bli en kristen innebär att man överlåter sig till Jesus och att en förvandlingsprocess tar sin början i en människas liv. Man lägger av den gamla syndanaturen och ikläder sig Kristus, en helig dräkt. Matt 5:48, Gal 2:19-20, Kol 3:9-10.

 

Att bli en kristen innebär att ta sitt kors och så följa Jesus ända in i döden om så skulle bli nödvändigt. Matt 10:38-39, Matt 16:24-26.

 

Att bli en kristen innebär att du blir en ny skapelse i Kristus Jesus och att den Helige Ande kommer till dig, ja in i dig och vill leda och förvandla dig. Rom 8:14, Gal 5:22.

 

Att bli en kristen innebär att du blivit en bärare av Guds eviga rike och ett vittne för detta rike med den förpliktelsen att dela med dig av detta rike till andra. Matt 28:18-20, 1 Petr 3:15-17.

 

Att bli en kristen innebär mycket mycket mer men framför allt en innerlig och nära relation med Fadern, Jesus och den Helige Ande. Joh 15:14-15, Joh 16:13, 1 Joh 1:3-4.