Profetisk rapport 2012
Profetiskt vecka 52 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-11-02 17:55

Ateismen upplever ett uppsving idag i vårt land. Vi tittar på det här och jämför med vad Paulus säger i första Korentierbrevet om människans vishet.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2012-12-24 10:20
 
Profetiskt vecka 51 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-11-02 17:51

Kan den som blivit frälst förlora sin tro? Denna fråga dyker upp med jämna mellanrum och vi ser på den än en gång. Vad handlar det kristna livet om egentligen?

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2012-12-17 09:13
 
Profetiskt vecka 50 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-11-02 17:46

Idag tittar vi på pastorsrollen, som den har utvecklats eller rättare sagt avvecklats. Vi ser ett ogudaktigt symbios mellan föreningskyrkan och den falska pastorsrollen.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2012-12-10 10:27
 
Profetiskt vecka 49 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-11-02 17:41

Föreningskyrkan odlar fram fariseism och fariseiskt leverne. Många kristna lever mer efter yttre premisser och inte utifrån sina hjärtan och sinnen.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2012-12-03 13:52
 
Profetiskt vecka 48 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-10-18 17:40

Vi fortsätter att se på dom kriterier som gäller för en pånyttfödd kristen och som skiljer honom från den religiöse föreningskyrkomedlemmen.

Högerklicka och välj "spara som ..." för att ladda hem i mp3

 

Senast uppdaterad 2012-11-26 10:40
 
Profetiskt vecka 47 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-10-18 17:35

Vi skall se på några kriterier som präglar den som är född på nytt. Jesus talar om himmelrikets hemligheter i Matt 13. vad menas med detta?

Högerklicka och välj "spara som´..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2012-11-19 14:28
 
Profetiskt vecka 46 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-10-10 14:44

L.O. och Arken har ett budskap och en inriktning som helt motarbetar Guds rike och det man skapar är ett släkte av religiösa egoister i stället för lärjungar till Jesus.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2012-11-12 11:04
 
Profetiskt vecka 45 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-10-10 14:39

Någon frågade: "Vad menas med en föreningskyrka?" Vi skall försöka reda ut vad som menas med denna term som redan förekom på 50-talet.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2012-11-05 09:37
 
Profetiskt vecka 44 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-10-10 14:34

Jesus varnar för stora kyrko-organisationer och megakyrkor, där man försvinner i mängden och bara blir en medlem och inte en lärjunge.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2012-10-29 08:15
 
Profetiskt vecka 43 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-09-29 15:43

"Var inte rädda för muslimerna", denna rubrik fanns för en tid sedan i en kristen tidning. Vi tittar lite på vad en våldsam religion kan åstadkomma oavsett vilken skepnad den har.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2012-10-22 08:58
 
Profetiskt vecka 42 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-09-29 15:38

Återigen tar vi en titt på katolisismen. Man har nu anställt en mediemoderator, som skall se till att det blir mindre uppenbart med den korruption som finns inom RKK.

Högerklicka och välj "spara som..."för att ladda hem i mp3

 

Senast uppdaterad 2012-10-15 11:48
 
Profetiskt vecka 41 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-09-18 14:22

Någon ställde 7 frågor om väktartjänsten. Bl.a. "Vad skulle krävas av Ulf Ekman m.fl. för att väktarna skulle kunna "godkänna" dessa personer som äkta kristna?"

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2012-10-08 12:20
 
Profetiskt vecka 40 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-09-18 14:17

Vad krävs av den enskilde för att kunna stå fast och inte förneka Kristus under vedermödan? Finns det en skillnad på Petrus förnekelse och en som är pånyttfödd?

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2012-10-01 13:55
 
Profetiskt vecka 39 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-09-10 13:27

Är pingstväckelsen en koloss på lerfötter eller en äkta väckelserörelse. Vi tittar något på vissa saker som snedvridit pingstkyrkan.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

 

Senast uppdaterad 2012-09-24 14:50
 
Profetiskt vecka 38 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-08-31 11:33

Religiositet, tradition och invanda mönster har i mångt och mycket ersatt relationen med Herren Jesus Kristus i den avfallna föreningskyrkan.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

 

Senast uppdaterad 2012-09-17 08:31
 
Profetiskt vecka 37 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-08-31 11:24

Vi tittar lite på de reaktioner som blev efter den lista på de farligaste andliga bedragarna som vi såg på för några veckor sedan.

Högerklicka och välj "spara som ..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2012-09-10 13:32
 
Profetiskt vecka 36 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-08-17 13:10

Vi ser på dels den obibliska företeelsen av "väktar-väktare" och sedan undersöker vi några nyetablerade evangelisationsskolor.

Högerklicka och välj "spara som ..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2012-09-03 14:43
 
Profetiskt vecka 35 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-07-30 10:37

Vi listar dom av utländsk härkomst som vi anser ha utövat det mest destruktiva inflytandet i svensk kristenhet, i alla fall under senare tid.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2012-08-27 08:02
 
Profetiskt vecka 34 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-07-30 10:33

Vi listar de 10 största andliga förförarna i vårt land. De som utövat och utövar ett farligt inflytande i kristenheten i Sverige med svenskt medborgarskap.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2012-08-20 13:10
 
Profetiskt vecka 33 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-07-30 10:27

Jesus stred mot ett dött religiöst system när han vandrade här på jorden. Han gav vidare något enkelt, nära och livskraftigt, men idag har vi förskingrat detta i föreningskyrkan.

Högerklicka och välj "spara som..."för att ladda hem i mp3

 

Senast uppdaterad 2012-08-13 13:05
 
Profetiskt vecka 32 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-07-02 12:30

Vad är det som predikas idag i våra kyrkor? Är det ett snällhetens budskap eller evangelium? Ställer Jesus krav på sina lärjungar även idag?

Högerklicka och välj "spara som ..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2012-08-06 08:07
 
Profetiskt vecka 31 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-07-02 12:25

Vi besvarar en pastors mail och tar upp frågan om villolärare. Denne pastor påstår att Apollos var en villolärare men var han verkligen det?

Högerklicka och välj "spara som ..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2012-07-29 21:19
 
Profetiskt vecka 30 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-07-02 12:20

När man försvarar en sanning som så är det lätt att man går till överdrift och förstorar denna insikt. Jesu gudomlighet utesluter ju inte hans mänsklighet.

Högerklicka och välj "spara som..." för att kunna ladda hem i mp3

 

Senast uppdaterad 2012-07-23 08:11
 
Profetiskt vecka 29 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-07-02 11:35

Vi konstaterar med sorg hur man från ledarhåll vill inför en regelbok för pastorer. Bibeln tycks inte längre vara tillräcklig för att ha som "rättesnöre".

Högerklicka och välj "spara som..."för att ladda hem i mp3

 

Senast uppdaterad 2012-07-15 20:11
 
Profetiskt vecka 28 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-06-19 10:44

Så länge Gud hade kontrollen och hade med överlåtna redskap att göra gick evangelium segrande fram över världen. När människan tar över börjar förfall och avfall.

Högerklicka och välj "spara som ..." för att ladda hem i mp3

 

Senast uppdaterad 2012-07-09 09:08
 
Profetiskt vecka 27 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-06-19 10:39

Vi tittar på nytt in i hur det såg ut i den första kristna tiden. Fanns det en gudomlig ordning som vi har tappat bort? Vi tror att husförsamlingen är Guds modell för oss.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

 

Senast uppdaterad 2012-07-02 09:48
 
Profetiskt vecka 26 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-05-27 20:40

Halleluja! Man blir verkligen glad när man upptäcker att det är fler som kommit till samma insikt om den korrupta förenings-kyrkan.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2012-07-25 13:03
 
Profetiskt vecka 25 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-05-27 20:37

Avfallskyrkan behöver sensationer och falsk lära för att överleva. Uppmuntran av självlivet, istället för att vi skall dö från oss själva, har fört oss dit.

Högerklicka och välj "spara som.." för att ladda hem i mp3 format

 

Senast uppdaterad 2012-06-18 13:08
 
Profetiskt vecka 24 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-05-27 20:34

De första kristna var drivna av Kärlekens Ande på ett så påtagligt sätt, att det hette om dom att de vände upp och ner på världen.

Högerklicka och välj "spara som ..." för att ladda hem i mp3.

Senast uppdaterad 2012-07-25 13:04
 
Profetiskt vecka 23 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-05-27 20:30

Om inte Guds Ord får fäste i sinne och hjärta så leder det ofelbart till avfall. De första kristna hade inte tillgång till någon nerskriven bibel som vi har. De lärde in utantill!

Högerklicka och välj "spara som ..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2012-06-11 13:48
 
Profetiskt vecka 22 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-05-13 12:52

Vi ser mer i detalj på vad en äkta församling bör vara och kunna förmedla till de som tillhör densamma. Om inte dessa vitala bitar finns så är det inte en kristen församling.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3-format

 

Senast uppdaterad 2012-05-27 21:34
 
Profetiskt vecka 21 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-05-13 12:48

Vi fortsätter att se på vad Gud menat med den sanna och äkta församlingen i jämförelse med den avfallna kyrka som vi ser idag inom kristenheten.

Högerklicka och välj "spara som ..." för att kunna ladda hem i mp3-format

 

Senast uppdaterad 2012-05-21 08:26
 
Profetiskt vecka 20 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-05-13 12:43

Vi kommer att under en tid framöver ägna oss åt att jämföra den bibliska brudeförsamlingen med den skökoliknande "förenings-församling" som vi har idag i kristenheten.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3-format.

 

Senast uppdaterad 2012-05-13 22:11
 
Profetiskt vecka 19 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-04-30 13:45

Kalvinismens fula tryne gör sig på nytt gällande i vårt land. Vi skall se hur denna lära är falsk utifrån deras egna påståenden. För mer komplett undervisning se under fliken Apologetik.

Högerklicka och välj "spara som..." för att kunna ladda hem i mp3 format.

Senast uppdaterad 2012-05-07 10:18
 
Profetiskt vecka 18 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-04-09 11:32

En av de "stilla" i landet har förutsagt att en flodvågskatastrof kommer att ske inom kort. Dessutom så uttalar han en annan kontroversiell sak om vårt kungahus. Är köttet och den gamla människan identiska storheter eller finns det en skillnad?

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3 format

 

 

Senast uppdaterad 2012-04-30 08:25
 
Profetiskt vecka 17 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-04-09 11:23

"Följ mig", sa Jesus. Vad innebär det? Ibland "förfrommar" vi Jesu ord och det blir fel. Vi bemöter en skribents tankar om förlåtelse och rätta relationer.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3 format.

Senast uppdaterad 2012-04-23 08:31
 
Profetiskt vecka 16 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-04-09 11:18

Hur kan man så lätt hamna under ännu ett nytt slavok. Vad är det som gör att man går från en villfarelse till en annan?

Högerklicka och välj "spara som ..." för att ladda hem i mp3 format.

Senast uppdaterad 2012-04-16 10:23
 
Profetiskt vecka 15 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-04-02 17:10

Det har talats mycket om andlig krigföring under de senaste årtiondena, men vad är andlig krigföring för någonting? Det finns mycket falsk undervisning om detta.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3 format

 

Senast uppdaterad 2012-04-09 08:01
 
Profetiskt vecka 14 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-03-19 15:14

Vi fortsätter att granska kristenhetens kris och analyserar ytterligare en kristen författare, som denna gång har en katolsk bakgrund.

Högerklicka och välj "spara som ..." för att ladda hem i mp3 format

Senast uppdaterad 2012-04-02 07:15
 
Profetiskt vecka 13 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-03-19 15:07

"Frikyrkligheten bar inte", skriver en teolog och bibellärare och det blir stor uppståndelse. Vi skall försöka analysera och kommentera innehållet i artikeln.

Högerklicka och välj "spara som ..." för att ladda hem i mp3 format

 

Senast uppdaterad 2012-03-28 09:44
 
Profetiskt vecka 12 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-03-12 14:13

Vi har behandlat hur Jesus befriat oss från synden och lagen. Denna vecka ser vi på hur han också har befriat oss från världen och satan.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3 format

Senast uppdaterad 2012-07-25 13:00
 
Profetiskt vecka 11 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-02-29 14:19

Vi behöver bli befriade från lagens förbannelse och förstå att lagen bara trycker ner oss och inte kan hjälpa oss till ett sunt och äkta kristet liv.

Högerklicka och välj "spara som ..." för att ladda hem i mp3 format

Senast uppdaterad 2012-03-12 14:17
 
Profetiskt vecka 10 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-02-29 14:15

Vi behöver förstå vikten av att bli befriade ifrån syndens makt för att kunna bära frukt i våra liv och bli så till sinnes som Jesus.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3 format

Senast uppdaterad 2012-03-12 14:19
 
Profetiskt vecka 9 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-02-24 17:02

Vi granskar herraväldesteologin utifrån en "profetisk" skrift av en svensk företrädare för denna villolära.

Högerklicka och välj "spara som ..." för att ladda hem i mp3 format

Senast uppdaterad 2012-03-12 14:21
 
Profetiskt vecka 8 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-02-20 07:48

Han kan ha ett helt korrekt budskap. Han kan säga alla de rätta orden, men ändå vara en glupande och rovlysten varg.

Högerklicka och välj "spara som.." för att ladda hem i mp3 format 

Senast uppdaterad 2012-02-21 19:34
 
Profetiskt vecka 7 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-02-12 21:52

Jesus har befriat oss från syndens makt, han har befriat oss från lagens förbannelse och han har fört oss in i sitt eviga förbund.

Högerklicka och välj "spara som.." för att ladda hem i mp3 format

Senast uppdaterad 2012-02-21 19:35
 
Profetiskt vecka 6 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-02-06 09:13

Det är av största vikt att vi ser och förstår skillnaden på det nya och det gamla förbundet. Nåden flyttar in lagen i människornas sinnen och hjärtan och ger oss ett helt nytt liv.

Högerklicka och välj "spara som.." för att ladda hem i mp3 format

Senast uppdaterad 2012-02-12 21:56
 
Profetiskt vecka 5 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-01-29 21:15

Många vandrar som fiender till Kristi kors, d.v.s. man vill inte inse att korset gäller här och nu och vill verka förvandling i våra liv. Vi har också granskat några hemsidor som inte ger en sann och riktig bild av vad det kristna livet innebär.

Högerklicka och välj "spara som .." för att ladda hem i mp3 format

Senast uppdaterad 2012-02-03 20:15
 
Profetiskt vecka 4 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-01-18 20:33

Det finns en uppsjö av s.k. "ministries" som är kopplade till hemsidor. Det hela kan ha börjat rätt med att någon fått möta Gud på ett speciellt sätt, men har sedan urartat och blivit till business. I stället för att tjäna Gud så har nu mammon fått greppet. Hur betedde sig Paulus med sina syner och uppenbarelser? Jo han teg, därför att han visste att dessa syner leder fel!

Högerklicka och välj "spara som ..." för att ladda hem i mp3 format.

 

Senast uppdaterad 2012-01-24 22:25
 
Profetiskt vecka 3 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-01-11 19:40

Hur går det till när människor blir förförda av villfarelse? Kan man verkligen bli förförd flera gånger av falsk lära?

Högerklicka och välj "spara som.." för att ladda hem i Mp3 format

Senast uppdaterad 2012-01-16 14:38
 
Profetiskt vecka 2 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-01-08 20:12

Vad är egentligen den sanna sunda läran? Vi besvarar ett av många mail som berör denna fråga.

Högerklicka och välj "spara som.." för att ladda hem i mp3 format

Senast uppdaterad 2012-01-16 14:36
 
Profetiskt vecka 1 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2011-12-31 11:41

Vi gör en sammanfattning av vissa ämnen som tagits upp under det år som gått och vi blickar framåt mot det som kommer.

Högerklicka och välj "spara som .." för att ladda hem i mp3 format

Senast uppdaterad 2012-01-08 21:49