Hebreerbrevet
Hebreerbrevet kapitel 1 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2011-09-08 12:04

I denna yttersta tidsålder har Gud talat och talar han genom Jesus. Han är Gud. Han är skapare av allt. Han är den som upprätthåller hela skapelsen och han är den som återlöser allt.

Högerklicka och välj "spara som .." för att ladda hem i mp3 format

Senast uppdaterad 2011-09-17 09:48
 
Hebreerbrevet kapitel 2 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2011-09-08 11:56

Här ser vi hur han som är Gud la av sig allt sitt majestät och gudomlig makt och blev en vanlig människa, i allting lik oss för att genom sitt liv och sin död föra oss till helighet.

Högerklicka och välj "spara som .." för att ladda hem i mp3 format

Senast uppdaterad 2011-09-17 09:48
 
Hebreerbrevet kapitel 3 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2011-09-08 11:51

Det nya förbundet är överlägset det gamla i allt. Mer välsignelse, större privilegier, en högre kallelse men det medför också ett större ansvar och högre krav.

Högerklicka och välj "spara som .." för att ladda hem i mp3 format

Senast uppdaterad 2011-09-17 15:15
 
Hebreerbrevet kapitel 4 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2011-09-08 11:47

Gud vill att vi skall leva i hans vila och vara befriade ifrån syndens makt och inte bara syndens skuld. Eftersom Jesus blivit prövad i allt kan han också hjälpa oss att vinna över synden.

Högerklicka ochvälj "spara som .." för att ladda hem i mp3 format

Senast uppdaterad 2011-09-17 09:50
 
Hebreerbrevet kapitel 5 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2011-09-08 11:43

Jesus dog från sitt eget liv, sin egen vilja varje dag och han fick kämpa för att stå emot frestelser och synd men han vann seger och därför kan också vi vinna seger över synden.

Högerklicka och välj "spara som .." för att ladda hem i mp3 format

Senast uppdaterad 2011-09-17 15:16
 
Hebreerbrevet kapitel 6 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2011-09-08 11:40

Att uppehålla sig vid de första grunderna och inte gå vidare i tron är en ytterst farlig taktik som med all sannolikhet leder till avfall. Så uppmaning är: Fortsätt framåt!

Högerklicka och välj "spara som .." för att ladda hem i mp3 format

Senast uppdaterad 2011-09-17 09:52
 
Hebreerbrevet kapitel 7 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2011-09-08 11:35

Jesus är en större överstepräst än alla de i gamla förbundet. Han är av en evig och helig ordning och hans verk är fullkomligt och skapar en ny verklighet för var och en som tror.

Högerklicka och välj "spara som .." för att ladda hem i mp3 format

Senast uppdaterad 2011-09-17 09:53
 
Hebreerbrevet kapitel 8 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2011-09-08 11:32

Här ser vi tydligt skillnaden mellan det gamla och det nya förbundet. I det gamla gällde välsignelsen det yttre, i det nya så gör Gud något större och djupare i vårt inre.

Högerklicka och välj "spara som .." för att ladda hem i mp3 format

Senast uppdaterad 2011-09-17 15:17
 
Hebreerbrevet kapitel 9 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2011-09-08 11:27

I det gamla förbundet gick översteprästen in i det allra heligaste en gång om året för att synden skulle bli överskyld, men nu har Kristus utplånat synden en gång för alla.

Högerklicka och välj "spara som .." för att ladda hem i mp3 format

Senast uppdaterad 2011-09-17 09:54
 
Hebreerbrevet kapitel 10 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2011-09-08 11:22

Jesus har öppnat en ny och framkomlig väg ända in till Guds omedelbara närhet. Genom att han dog för oss på korset har vägen in till det allra heligaste öppnats.

Högerklicka och välj "spara som .." för att ladda hem i mp3 format

Senast uppdaterad 2011-09-17 09:55
 
Hebreerbrevet kapitel 11 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2011-09-08 11:16

Tro innebär att offra för och till Gud med ett rätt hjärta. Tro handlar om att vandra med Gud. Tro är att handla som Gud vill och att lita till honom i lydnad, som Abel, Hanok, Noa och Abraham.

Högerklicka och välj "spara som .." för att ladda hem i mp3 format

Senast uppdaterad 2011-09-17 09:56
 
Hebreerbrevet kapitel 12 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2011-09-08 11:07

Vägen till att leva i seger är att ständigt ha blicken fäst vid Jesus. Gud vill förvandla oss så att vi blir lik honom och då prövar han och tuktar oss.

Högerklicka och välj "spara som .." för att ladda hem i mp3 format

Senast uppdaterad 2011-09-17 09:57
 
Hebreerbrevet kapitel 13 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2011-09-08 11:02

Aposteln ger här några praktiska anvisningar som blir följden av att leva som en sann och trogen kristen. Han varnar också för villfarelse och falska lärare.

Högerklicka och välj "spara som .." för att ladda hem i mp3 format

Senast uppdaterad 2011-09-17 09:57
 
Sammanfattning Hebreerbrevet PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-04-04 12:39

Vi försöker summera och se på dom viktigaste sanningarna i detta brev, som jämför det gamla och nya förbundet ur alla synvinklar.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3 format.