Tro och vetenskap
Tro och vetenskap del 1 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-11-28 18:58

UNIVERSUM! Vad är meningen med ALLT? Vad är meningen med ditt och mitt liv? Är vi bara utkastade i världsalltet utan någon plan och högre mening?

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2012-11-28 19:15
 
Tro och vetenskap del 2 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-11-28 18:54

VAD ÄR VETENSKAP! Vi skall se på vad vetenskap verkligen är och även se på dess begränsningar. Eller finns det inga begränsningar hos vetenskapen?

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2012-12-05 10:37
 
Tro och vetenskap del 3 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-11-28 18:38

KUNSKAPSLUCKORNA! Vi ser på några exempel som kan få oss att förstå hur olika mekanismer verkar i naturen och i kosmos.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2012-12-12 10:04
 
Tro och vetenskap del 4 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-11-28 18:34

FYSIOLOGI!  Kan verkligen allt ha kommit till av slumpen? Vilka fysiologiska och kosmologiska bevis finns för att en intelligens finns bakom tillvaron och vad talar för slumpen.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2012-12-19 11:16
 
Tro och vetenskap del 5 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-11-28 18:25

JORDEN! Vilka parametrar måste vara för handen för att jorden skall kunna hysa liv och blomstra på det sätt som vi människor åtnjuter. Vi skall se på den enormt extrema finjustering som krävs.

Högerklicka och välj "spara som ..." för att kunna ladda hem i mp3

 

Senast uppdaterad 2012-12-25 16:03
 
Tro och vetenskap del 6 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-11-28 18:19

MAKROEVOLUTION? Orkar makroevolutionen verkligen axla den börda som läggs på dess axlar? Kan den skapa nya arter? Vad säger fossilfynd och det material som finns att tillgå i denna fråga?

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2013-01-02 10:33
 
Tro och vetenskap del 7 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-11-28 18:15

GENETIK! Det hanlar helt enkelt om LIVETS uppkomst. Finns det en innovationsfunktion i dom mutations-processer som vi kan se i naturen?

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2013-01-09 18:39
 
Tro och vetenskap del 8 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-11-28 16:22

TERMODYNAMIK! Dess andra huvudsats säger att slutna system har en tendens att degenerera, att tappa information, ordning och komplexitet. Slumpen är helt enkelt inte smart nog att producera liv.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2013-01-16 10:05
 
Tro och vetenskap del 9 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-11-28 16:10

INFORMATION! Den här gången ser vi hur den biologiska finjusteringen är avhängig en mycket precis information. En matematisk exakthet som inte slumpen kan åstadkomma.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2013-01-23 09:06
 
Sammanfattning del 1 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-11-28 16:00

För dig som har begränsat med tid och ändå vill ta del av denna undervisning har vi gjort en sammanfattning i två delar. Del 1 tar upp den fysikaliska biten.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2013-01-30 12:41
 
Sammanfattning del 2 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-11-28 16:06

I denna andra delen av sammanfattningen av Tro och vetenskap ser vi på fortsättningen av den fysiska biten samt går in på den biologiska.

Högerklicka och välj "spara som..." för att kunna ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2013-01-30 12:42