Trons grundförutsättningar
Introduktion PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2011-06-03 14:45

Under denna flik så tar vi upp grundförutsättningar för en sann, sund kristen tro. Vi kunde också ha kallat denna serie för hinder eller stötestenar som gör att en människa inte kan komma till tro, bli född på nytt och börja lita till vår himelske Fader. Det finns en röd tråd och tanke bakom ordningen i serien men det går också att lyssna till enskilda pass och vända på vår ordning.

Det finns också en blogg kopplat till vår hemsida som också behandlar trons grunder men ur en liten annan synvinkel. Länk finns nedan.

http://www.bloggen.bornagain.se/#home

 

Senast uppdaterad 2011-11-01 17:36
 
Finns Gud? PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2011-06-03 14:48

En av de mest grundläggande frågorna i tillvaron är, varifrån har allt sitt ursprung. Är alltings början opersonlig eller finns det en person bakom. Finns Gud?

Högerklicka och välj "spara som.. " för att ladda hem i Mp3 format

Senast uppdaterad 2011-10-19 17:15
 
Existerar jag efter döden? PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2011-06-03 14:53

Människa är en evighetsvarelse som kommer att existera för evigt. Antingen i ljus och liv tillsammans med Gud eller i mörker och död i en eldsjö.

Högerklicka och välj "spara som.." för att ladda hem i mp3 format

Senast uppdaterad 2011-10-19 18:02
 
Vad är meningen med livet? PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2011-10-15 13:08

Gud har tänkt att varje människa skall vara och leva som Jesus. Han är den enda normala människa som funnits, om vi ser det ur Guds synvinkel. Denna tanke är svår även för en kristen.

Högerklicka och välj "spara som .." för att ladda hem i mp3 format

 

Senast uppdaterad 2011-10-19 17:18
 
Är jag en syndare? PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2011-10-15 13:13

Bibeln visar att människan har blivit allvarligt skadad och inte längre kan leva i den standard som Gud har tänkt med henne. Synden har också allvarliga konsekvenser.

Högerklicka och välj "spara som ..." för att ladda hem i mp3 format

Senast uppdaterad 2011-10-19 17:19
 
Vad är sanning? PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2011-10-19 10:49

Finns det någon garanti för vad vi kan veta huruvida det är sanning eller inte, och vill vi ha sanningen i våra liv om den visar sig vara obekväm?

Högerklicka och välj "spara som.." för att ladda hem i Mp3 format

Senast uppdaterad 2011-10-19 17:20
 
Lidandets problem PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2011-10-19 10:54

Om det finns en god Gud som har fullständig kontroll varför måste då små barn bli sjuka och dö? Finns det någon bra förklaring till allt lidande?

Högerklicka och välj "spara som .." för att ladda hem i Mp3 format

Senast uppdaterad 2011-10-29 20:29
 
Andra Religioner PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2011-10-25 12:11

Vi tittar på vad det är för skillnad på kristen tro och andra religioner. Finns det positiva saker i varje religion och trossystem eller är det svart kontra vitt?

Högerklicka och välj "spara som.." för att ladda hem i Mp3 format

Senast uppdaterad 2011-10-29 20:28
 
Villoläror PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2011-10-25 12:16

Även i den kristna tron så finns det avarter. Vissa är lätta att avslöja som mormonism eller jehovas vittnen, medan andra är svårare att avslöja.

Högerklicka och välj "spara som .." för att ladda hem i mp3 format

Senast uppdaterad 2011-10-29 20:35
 
Tro kontra vetenskap PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2011-10-29 19:51

Måste man skruva av sig huvudet och lägga det på hatthyllan när man går in i en kyrka eller går tro och vetande hand i hand?

Högerklicka och välj "spara som.." för att ladda hemi mp3 format

Senast uppdaterad 2011-10-29 20:27
 
Bibeln PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2011-10-29 19:57

Talar Gud verkligen till oss genom bibeln? Hur kan vi lita till det som står där och hur kan människor påstå att de får vägledning och upplever Gud genom bibeln?

Högerklicka och välj "spara som.." för att ladda hem i Mp3 format 

Senast uppdaterad 2011-10-29 20:25
 
I trons kölvatten PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2011-10-29 20:04

Det har skett många positiva förändringar och saker i trons kölvatten men även sådant som kan vara till hinder för människor att komma till tro.

Högerkllicka och välj "spara som .." för att ladda hem i mp3 format

 

Senast uppdaterad 2011-10-30 20:07
 
Församlingen PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2011-10-29 20:09

Kan man vara en kristen utan att gå i kyrkan? Vad är det för nytta med att vara tillsammans med andra kristna?

Högerklicka och välj "spara som.." för att ladda hem i mp3 format

Senast uppdaterad 2011-11-01 14:48
 
Jesus PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2011-10-30 12:19

Nu är vi inne på evangelie mark och kan börja förstå vem Jesus är och varför han kom till vår jord. Vår tideräkning är efter hans födelse men det finns något som är än mer viktigt i fråga om Jesus.

Högerklicka och välj "spara som.." för att ladda hem i mp3 format

 

Senast uppdaterad 2011-11-01 14:48
 
Det andliga PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2011-10-30 12:27

I bdetta studie behandlar vi det andliga och den Helige Ande på ett mer direkt och ingående sätt. Vi hinner dock inte med alla aspekter såsom dom andliga gåvorna.

 

Högerklicka och välj "spara som ..." för att ladda hem i mp3 format

Senast uppdaterad 2011-11-01 14:50
 
Den yttersta tiden PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2011-10-30 12:32

Här tar vi upp frågan om denna tidsålders avslutning om Jesu återkomst och om olika tidstecken och vad som säkert kommer att ske inom kort här i tiden.

Högerklicka och välj "spara som .." för att ladda hem i mp3 format

Senast uppdaterad 2011-11-01 14:51