Själens vittnesbörd
Den gode Herden PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2011-01-17 22:20

Herren är min herde. Han låter mig vila på gröna ängar han för mig till vatten där jag finner ro. Har du upptäckt att han är den gode herden. Tryck play.

 
Gröna ängar PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2011-01-18 12:50

Att vara en kristen innebär att följa den gode herden och han är på väg till den som låter sig omvändas. Han tar med sig sina får till dom gröna ängarna. Tryck play.

 
Vatten som ger mig ro PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2011-01-19 11:28

Den gode herden ger mig varje dag av Livets vatten när jag följer honom. Frågan är om jag är redo att lägga ner min egen vilja och gå hans väg. Tryck play.

 

 
Han vederkvicker min själ PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2011-04-13 10:26

Vi längtar efter att finna vårt rätta jag och vara den som Gud vill att vi skall vara. Hur går detta till?

 
Han leder mig rätt PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2011-04-13 11:19

Lämnad åt mig själv kommer jag att gå vilse. Jag har ingen kraft eller förmåga att stå emot det onda eller att kunna ge något bestående till min omgivning.

Senast uppdaterad 2011-04-29 10:49
 
Du bereder ett bord PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2011-04-13 11:23

Jesus gjorde lärjungarna till Kristusbrev och han gjorde dem till mottagare av den Helige Ande. Vi behöver lära oss av barnet att bli så beroende av Herden.

Senast uppdaterad 2011-05-19 15:25