Kyrkohistoria
Kyrkohistoria introduktion PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-04-25 13:58

Vi kommer att studera kyrkohistorien med ett speciellt syfte, nämligen genom att bevisa varför dagens kyrka/församling är en korrupt och avfallen sådan.

 

Högerklicka och välj "spara som..."för att kunna ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2012-07-29 20:33
 
Kyrkohistoria del 2 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-04-25 14:05

I detta studie ser vi på den universiella kyrkan. Vi har valt att i mesta möjligaste mån använda termen kyrkan och inte församlingen. Kyrkan är inte en byggnad utan summan av alla troende.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2012-08-10 09:56
 
Kyrkohistoria del 3 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-04-25 14:11

Den lokala kyrkan eller församlingen är summan av varje sant troende på varje ort. Dom olika förenings-församlingarna som baptist, pingst, etc. är bara delar av den lokala kyrkan.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2012-08-24 11:26
 
Kyrkohistoria del 4 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-05-19 10:50

Här i del fyra och fem skall vi se på själva organisationen eller organismen. Vi ser först på hur herdeskapet är tänkt och vilka funktioner som ingår i detta.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2012-09-07 16:16
 
Kyrkohistoria del 5 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-05-19 10:58

Vi fortsätter att se på herdens tjänst och på hur en herdes liv och karaktär bör vara enligt bibelordet. Joh 10 och Ps 23 är goda ledord i sammanhanget.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2012-09-21 19:28
 
Kyrkohistoria del 6 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-05-19 11:02

Vi ger en översikt av det vi tidigare sett och konstaterar att den kristna gemenskapen inte är ett alternativ utan liksom förvandlingen till Kristi likhet är även gemenskap ett mål.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

 

Senast uppdaterad 2016-05-30 16:13
 
Kyrkohistoria del 7 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-05-27 21:34

Vi ser hur Jesus är grunden och förutsättningen för kyrkan. Han är Dörren som den korsfäste, och han är den uppståndne Herden, som leder sina får.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2016-05-30 16:16
 
Kyrkohistoria del 8 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-05-27 21:40

Hur gick en gudstjänst till i synagogan? Hur såg traditionen ut när det gällde inlärandet av Guds Heliga skrift på Jesu tid?

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2012-11-02 17:40
 
Kyrkohistoria del 9 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-05-27 21:45

Vi fortsätter att se hur det gick till när lärjungarna i den första kristna tiden tillgodogjorde sig Jesu undervisning och hur de förde Ordet vidare. Med termen text-massa menas i detta sammanhang inte en nedskriven text utan Jesu egna ord, som han muntligt överför till lärjungarna och som dom skall lära in utantill. Det Jesus sade blir ju så småningom en nerskriven text.

Högerklicka och välj "spara som..." för att kuna ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2012-11-21 16:43
 
Kyrkohistoria del 10 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-05-27 21:48

Den här gången ger vi en sammanfattning och listar de fem första stora avstegen ifrån Guds tanke med kyrkan. Vi ser också på Didache´.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2012-11-30 09:22
 
Kyrkohistoria del 11 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-06-19 10:52

Vi går nu på allvar in i själva historiens gång inom kyrkan. Vår främsta källa är naturligtvis bibeln men vi tar också hjälp av Eusebius skrifter och även andra källor.

Högerklicka och välj "spara som..." för att kunna ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2016-06-13 11:08
 
Kyrkohistoria del 12 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-06-19 11:04

Vi påminner om att vår forskning går ut på att se hur och varför kyrkan har gått vilse, och vilka orsaker det finns för att det har vuxit fram en sådan korrupt kyrka.

Högerklicka och välj "spara som ..." för att ladda hem i mp3

 

Senast uppdaterad 2012-12-14 10:48
 
Kyrkohistoria del 13 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-06-19 11:39

Det har förflutit ungefär 20 år sedan Jesus återvänt till himlen och evangeliet är på segertåg ut över den då civiliserade världen. Men skall hedningarna också omskäras?

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2012-12-20 12:35
 
Kyrkohistoria del 14 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-06-19 11:44

Paulus är på hemväg från sin tredje missionsresa och träffar "herdarna" i Efesus kyrka, i den lilla orten Miletos, där han har en mängd förmaningsord att delge dem.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2012-12-28 10:59
 
Kyrkohistoria del 15 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-06-19 11:55

Den första generationen kristna med de tolv i spetsen börjar nu på att gå ur tiden och detta i sig innebär att nya idéer gör sig gällande. Villfarelse av olika slag uppträder och vållar oreda.

Högerklicka och välj "spara som..." för att kunna ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2016-06-13 11:10
 
Kyrkohistoria del 16 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-07-02 12:36

Det är under det andra århundradet som en omstrukturering av kyrkan sker. Ifrån att ha bestått av två nivåer utvecklas nu kyrkan i riktning mot en hierarki. Detta är en grogrund för avfall.

Högerklicka och välj "spara som..." för att kunna ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2016-06-13 11:13
 
Kyrkohistoria del 17 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-07-02 12:43

Vi är nu framme vid år 125 och ifrån detta år har man hittat den första nerskrivna bönen som riktar sig till Jesu mor Maria. Alltså den avgudadyrkan var redan då ett faktum.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2013-01-18 10:36
 
Kyrkohistoria del 18 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-08-17 13:15

Vi har nu kommit till den andra hälften av det andra århundradet. Den kristna kyrkan utstår förföljelser och martyrskapet är vardag i kyrkan. Eboinismen säger att Jesus ej är Gud.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2013-01-25 15:22
 
Kyrkohistoria del 19 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-08-17 13:25

I denna del ägnar vi oss Ireneus och Tertullianus teologi. Vi listar också Avsteg nr 10 ifrån vad Gud har tänkt med kyrkan.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2013-02-01 09:59
 
Kyrkohistoria del 20 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-08-17 13:31

I denna del skall vi kika på några tidiga frikyrkliga rörelser. Det uppstod motsättningar mot moderkyrkan redan tidigt. Vissa var av teologisk art andra av metodisk.

Högerklicka och välj "spara som ..." för att ladda hem i mp3

 

Senast uppdaterad 2013-02-08 10:11
 
Kyrkohistoria del 21 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-08-17 13:37

Vi har nu kommit till det tredje århundradet och i denna del ser vi på Origines teologi. Vi gör också en sammanställning av de olika Avstegen som hittills skett i kyrkan.

Högerklicka och välj "spara som ..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2013-02-15 11:15
 
Kyrkohistoria del 22 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-09-10 13:34

Vi har nu kommit till år 256 och biskop Stefanus i Rom uttrycker att han är direkt efterträdare till aposteln Petrus. Här etableras det korrupta påvedömet.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2013-02-22 10:33
 
Kyrkohistoria del 23 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-09-29 15:49

Vi har sett hur klosterväsendet kommit till och hur det har medfört flera avsteg ifrån den sanna sunda tron. Under kejsar Diokletianus får de kristna utstå hemska förföljelser.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2013-03-01 08:26
 
Kyrkohistoria del 24 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-10-10 14:52

Vi är nu framme vid år 350. Kejsar Konstantin härskar nu över hela Romarriket och han befaller att alla hednatempel skall stängas. Den kristna tron har blivit statsreligion.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2013-03-08 09:31
 
Kyrkohistoria del 25 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-10-10 15:00

Vi har kommit in i det femte århundradet och vi tittar lite närmare på en av de"stora" kyrkofäderna Augustinus, som minsann har en del att ångra.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

 

Senast uppdaterad 2013-03-15 13:41
 
Kyrkohistoria del 26 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-11-29 15:50

Vi har kommit fram till år 451 och skall se på vad som sker under resten av detta århundrade. Frågan om Jesu guddom sysselsätter teologerna och tas upp på kyrkomötet i Calesedon.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2013-03-21 19:33
 
Kyrkohistoria del 27 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-11-30 09:24

Vi har nu kommit till 500-talet. Först gör vi en resumé över de motrörelser som redan förekommit i historien, sedan ser vi på de avsteg från bibeln som redan är tagna.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2013-04-05 13:49
 
Kyrkohistoria del 28 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-12-03 13:53

Det förekommer mycket motsättningar mellan kristna och judar under denna senare del av 500-talet. Likaså pågår en strid mellan påven och patriarken i Konstantinopel.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2013-04-19 13:38
 
Kyrkohistoria del 29 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-12-03 14:14

Vi har nu kommit fram till 600-talet. Detta århundrade uppstår den kristendomsfientliga religionen Islam. Latinet börjar användas i gudstjänsten.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

 

Senast uppdaterad 2013-04-26 18:06
 
Kyrkohistoria del 30 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-12-05 10:41

700-tal, kristendomen håller på att utvecklas till en världsreligion. Det finns kristen tro etablerad så långt bort från dess vagga som till Kina.

Högerklicka och välj "spara som..." för att kunna ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2013-05-03 14:13
 
Kyrkohistoria del 31 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-12-05 10:50

800-talet. Islam har visat sig vara en grym religion som med vapenmakt tränger sig fram och errövrar land och folk, men hur är det med kristendomen?

Högerklicka och välj "spara som ..." för att kunna ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2013-05-10 19:40
 
kyrkohistoria del 32 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-12-07 08:57

Kyrkan är nu delad i en östlig del och en västlig. Kyrkan blir mer och mer en affärsrörelse med ett korrupt prästerskap. De motrörelser som uppstår slås brutalt ner.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2013-05-17 12:19
 
Kyrkohistoria del 33 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-12-07 09:16

Tusentalet och nu börjar den kristna läran på allvar spridas även till norden. Olof Skötkonung döps men det skall dröja mer än hundra år till innan tron etablerats i Sverige.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2013-05-24 19:05
 
Kyrkohistoria del 34 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-12-12 10:06

Den despotiske påven Gregorius är död, efter honom kommer så småningom Urban II. Denne frammanar det första korståget för att försvara det jordiska Jerusalem? En felfocusering!

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2013-06-07 10:55
 
Kyrkohistoria del 35 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-12-12 10:12

1200-talet börjar med det fjärde korståget. Den motrörelse som startade av Peter Valdes, de s.k. Valdensarna visar sig vara mycket stark och utgjör ett verkligt hot mot RKK.

Högerklicka och välj "spara som..." för att kunna ladda hem i mp3

 

Senast uppdaterad 2013-06-15 08:58
 
Kyrkohistoria del 36 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-12-12 10:19

Ännu ett mörkt århundrade. På 1300-talet sker det massmord på judar i Tyskland och den franske kungen Filip IV befaller att judarna skall drivas ut ur Frankrike.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2013-06-21 12:37
 
Kyrkohistoria del 37 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-12-12 10:24

Något håller på att hända inom kristenheten, det jäser under ytan men än så länge håller den romerka-katolska skökan sitt grepp om människorna i detta 1400-tal.

Högerklicka och välj "spara som ..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2013-06-28 07:11
 
Kyrkohistoria del 38 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-12-14 10:49

1500-tal, kanske det mest omvälvande århundradet ur kyrkohistorien hittils. Reformationens århundrade med nytt ljus men också nytt mörker.

Högerklicka och välj "spara som..." för att kunna ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2013-07-12 15:38
 
Kyrkohistoria del 39 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-12-14 10:54

Vi fortsätter med 1500 talet och har nu kommit in i ett avgörande skede, som visar på reformatorernas misstag och svek.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2013-07-19 11:41
 
Kyrkohistoria del 40 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-12-14 10:58

Redan i början av protestantismen begås en hel del misstag och man tar flera avsteg ifrån den sanna, sunda tron och den bibliska läran.

Högerklicka och välj "spara som..." för att kunna ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2013-07-26 20:10
 
Kyrkohistoria del 41 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-12-19 11:17

År 1541 upprättar Calvin en teokratisk protestantisk regering i Genevé. Ett försök att skapa en Gudsstat. Men vad gör han med oliktänkande....

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2013-08-02 08:33
 
Kyrkohistoria del 42 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-12-19 11:18

Vi ser på vad som händer under sista hälften av detta 1500-tal. Lutherdomen får en enhetsskrift den så kallade Konkordiaboken och Sverige ansluter sig officiellt till Luther.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2013-08-09 10:02
 
Kyrkohistoria del 43 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-12-19 11:18

Vi har nu kommit till 1600 talet. Vi gör dock först en kort repetition av det omvälvande som skett i reformationen. I England har baptismen fått insteg och år 1612 bildas den första församlingen.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2013-08-16 10:39
 
Kyrkohistoria del 44 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-12-19 11:19

År 1650 regerar Gustav II Adolfs dotter Kristina och hon utfärdar en del protestantiska påbud innan hon själv abdikerar och konverterar till katolisismen.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2013-08-22 09:23
 
Kyrkohistoria del 45 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-12-19 11:19

1700-tal, upplysningens århundrade. Hur ser statsbildningen ut i Europa? Hur sker utvecklingen i de största europeiska nationerna? Hur uppfattar man Gud?

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2013-08-30 09:33
 
Kyrkohistoria del 46 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-12-19 11:20

Vi fortsätter att se på 1700 talet och finner då hur en känslomässig frikyrkorörelse uppstår i pietismens fotspår i Tyskland. Det är den s.k. Herrnhutismen.

Högerklicka och välj "spara som..." för att kunna ladda hem i mp3

Senast uppdaterad 2013-09-07 09:04
 
<< Första < Föregående 1 2 Nästa > Sista >>

Sida 1 av 2