Uppenbarelseboken
Uppenbarelseboken 1 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2010-04-25 19:18

Är Uppenbarelseboken obegriplig? Kan man utläsa när Jesus kommer genom Upp? Är den utan andlig mat? Dessa frågor och några till ska vi se på. Tryck play för att lyssna.

Högerklicka och välj "spara som ..." för att ladda hem ljudfilen i mp3 format

 

Senast uppdaterad 2010-08-23 21:37
 
Uppenbarelseboken 2 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2010-04-26 07:29

I kapitel två möter vi fyra församlingar i mindre Asien. Efesus, Smyrna, Pergamon och Thyatira. Jesus ger både beröm och varningar till dessa. Tryck för att lyssna.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem ljudfilen i Mp3 format

Senast uppdaterad 2010-08-18 16:43
 
Uppenbarelseboken 3 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2010-04-26 20:09

Här i det tredje kapitlet möter vi församlingarna i Sardes, Filadelfia och Ladoicea. Mycket beröm men även starka varningsord från Jesus. Tryck play för att lyssna.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem ljudfilen i Mp3 format

Senast uppdaterad 2010-08-18 16:31
 
Uppenbarelseboken 4 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2010-04-29 09:53

Gud är på sin tron. Han har all makt! Hans kärleks eld har skapat allt och denna eld brinner i varje människa för evigt. Frågan är var? Tryck play för att lyssna.

Högerklicka och välj "spara som" för att ladda hem ljudfilen i MP3 format

Senast uppdaterad 2010-08-23 21:38
 
Uppenbarelseboken 5 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2010-04-29 14:00

Vem är värdig att bryta bokrullens sigill? Lejonet av Juda som ock är Lammet som blev slaktat för dig och för mig. Tryck för att lyssna.

Högerklick och välj "spara som" för att ladda hem ljudfilen i MP3 format

Senast uppdaterad 2010-08-18 16:39
 
Uppenbarelseboken 6 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2010-04-30 20:37

Lammet bryter de sex första sigillen och vi ser hur fyra hästar i olika färger rida ut och var och en av dem påverkar denna verklighet. Tryck play för att lyssna.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem ljudfilen i Mp3 format

Senast uppdaterad 2010-08-23 21:38
 
Uppenbarelseboken 7 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2010-05-01 20:06

Vi möter här fyra änglar som står beredda att skada jorden, men först måste Guds sanna vittnen få ett insegel som beskydd. Tryck för att lyssna.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem ljudfilen i Mp3 format

Senast uppdaterad 2010-10-16 10:01
 
Uppenbarelseboken 8 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2010-05-02 19:11

Det sjunde sigillet bryts. Det blir tyst i himlen. Därefter hörs ljudet av basuner och alla sorters plågor släpps loss på jorden. Tryck play för att lyssna.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem ljudfilen i Mp3 format

Senast uppdaterad 2010-10-16 09:52
 
Uppenbarelseboken 9 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2010-05-04 07:33

Den femte och den sjätte basunen ljuder och demonvärlden släpps lös för att utföra Guds vredes domar över jorden och människor. Tryck play för att lyssna.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem ljudfilen i Mp3 format

Senast uppdaterad 2010-10-16 10:00
 
Uppenbarelseboken 10 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2010-05-04 11:36

Ett mellanspel där Johannes får nytt mod att framföra sina syner och förstå vidden av Guds dom. Tryck play för att lyssna.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem ljudfilen i Mp3 format

Senast uppdaterad 2010-10-16 10:13
 
Uppenbarelseboken 11 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2010-05-12 10:48

Ett mellanspeldär Johannes får träda in som aktör och mäta templet och där två vittnen sänds till Guds folk för en sista varning. Tryck play för att lyssna.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem ljudfilen i Mp3 format

Senast uppdaterad 2010-10-16 10:14
 
Uppenbarelseboken 12 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2010-05-12 10:37

En strid i himlen uppstår. Mikael och hans änglaskara strider mot draken, ormen från urtiden, han som kallas djävul och Satan. Tryck play för att lyssna.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem ljudfilen i Mp3 format

Senast uppdaterad 2010-10-16 10:15
 
Uppenbarelseboken 13 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2010-05-12 10:24

Ett nytt vilddjur stiger upp ur havet. Antikrist träder fram och sedan ytterligare ett odjur, hans profet som gör stora tecken. Tryck play för att lyssna.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem ljudfilen i Mp3 format

Senast uppdaterad 2010-10-16 10:16
 
Uppenbarelseboken 14 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2010-05-13 10:09

En ny sång ljuder i den som tillhör Lammet och Gud. En lovsång i den kristnes hjärta som aldrig kommer att tystna. Tryck play för att lyssna.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem ljudfilen i Mp3 format

Senast uppdaterad 2010-10-16 10:17
 
Uppenbarelseboken 15 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2010-05-14 14:03

Här i det femtonde kapitlet sjungs den mäktigaste bekännelsesången i hela bibeln, Moses och Lammets sång. Tryck play för att lyssna.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem ljudfilen i Mp3 format

Senast uppdaterad 2010-10-16 10:18
 
Uppenbarelseboken 16 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2010-05-17 12:18

Dom sju vredesskålarna töms över jorden. Den slutgiltiga domen över den syndfulla människan verkställs. Tryck play för att lyssna.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem ljudfilen i Mp3 format

Senast uppdaterad 2010-10-16 10:18
 
Uppenbarelseboken 17 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2010-05-17 12:21

Domen över den stora skökan som bor vid stora vatten. Domen över Babylon. Odjuret som var och inte mer är men är igen. Tryck play för att lyssna.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem ljudfilen i Mp3 format

Senast uppdaterad 2010-10-16 10:19
 
Uppenbarelseboken 18 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2010-05-17 12:25

Nu verkställs domen över Babylon. Guds vredes vin måste drickas oblandat av alla som horat med skökan. Tryck play för att lyssna.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem ljudfilen i Mp3 format

Senast uppdaterad 2010-10-16 10:20
 
Uppenbarelseboken 19 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2010-05-17 12:28

Halleluja! Frälsningen och härligheten och makten finns hos vår Gud! Det hörs ett segerjubel i himlen och en ryttare på en vit häst kommer. Tryck play för att lyssna.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem ljudfilen i Mp3 format

Senast uppdaterad 2010-10-16 10:20
 
Uppenbarelseboken 20 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2010-05-17 12:30

Den slutliga striden mellan Gud och satan. Draken binds för tusen år och en dom skall verkställas. Livets bok öppnas. Tryck play för att lyssna.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem ljudfilen i Mp3 format

Senast uppdaterad 2010-10-16 10:21
 
Uppenbarelseboken 21 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2010-05-17 12:33

En ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor. Det nya Jerusalem som kommer ner ifrån himlen blir uppenbarat för Johannes. Tryck play för att lyssna.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem ljudfilen i Mp3 format

Senast uppdaterad 2010-10-17 10:50
 
Uppenbarelseboken 22 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2010-05-17 12:35

Och han visade mig en ström med livets vatten, klart som kristall, som rann från Guds och Lammets tron. Tryck play för att lyssna.

Högerklicka och välj "spara som..." för att ladda hem ljudfilen i Mp3 format

Senast uppdaterad 2010-10-17 10:49