Sångserie
Till Herrens ära 1 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-09-17 14:08

Till Herrens ära! Så heter fyra stycken sångalbum som vi kommer att lägga ut efter hand. Detta första är våra egna favoritlåtar från mer än 40 års musikliv.

 
Till Herrens ära 2 PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-09-17 14:04

Till Herrens ära! I en dröm i en vision gav Herren inspiration till att skriva och sätta musik till. Vissa alster gav han direkt andra fick arbetas fram.

Senast uppdaterad 2013-02-07 12:23
 
Herden PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-07-14 16:58

Herren är min Herde, mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro...

 
Saliga PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2012-04-10 05:42

Sedan gick Jesus upp på berget, han började undervisa lärjungarna. "Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket".

Senast uppdaterad 2012-04-10 05:56
 
Jesus sade PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2010-07-19 15:46

I denna sångserie får vi stifta bekantskap med de starka "Jag är" orden som Jesus gav oss. Var och en som tar emot och tror på honom först och främst som Herre, får frälsningen som gåva. Jesus kan inte vara din frälsare om han inte först och främst får platsen som din Herre. Varje människa måste inse att han har friköpt och betalat priset för hennes liv på Golgata och att han har rätten till våra liv. När du underkastat dig honom, böjt dig för honom och överlåtit ditt liv till honom, då blir du frälst.  Ca 33 min. Tryck play för att lyssna. 

Högerklicka och välj "spara som.." för att ladda hem i mp3 format

Senast uppdaterad 2012-01-07 21:32
 
Akustiskt PDF Skriv ut Skicka sidan
Skrivet av Erik Axelsson   
2010-08-24 16:15

Jubla i Herren ni rättfärdiga. Var med i lovsången. Texterna finns i ordning.Tryck play för att lyssna och att sjunga.

Högerklicka och välj "spara som för att ladda hem i mp3 format

Psalm 33: Jubla i Herren ni rättfärdiga, lovsång anstår de redliga. Tacka Herren alltid av hjärtat, lovsjung honom med glädje. Sjung honom en ny sång, spela skönt med jubelklang. /:Tjänen Herren med fruktan och fröjda er med bävan:/ Sjung honom en ny sång, ge Sonen en hyllningskyss:/

Brunnen: Jag såg en källa, jag såg en brunn. Med livets vatten i ljuvlig lund. Jag såg Guds änglar, en samlad här och vackra färger, jag vill vara där. Golgata blod, frälsningens flod. Uppståndelseliv, evighetsliv. Jag såg en blomma en spröd och fin. Hon neg och viska drick av livets vin. Jag såg Guds änglar en helt ny värld, dom sjöng om källan och om himmelsfärd. Golgata blod frälsningens flod......... Sen såg jag Jesus han log mot mig med öppna armar sa Jag älskar dig, Åh jag älskar dig.

Du skall förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och inte förlita dig på ditt eget förstånd 2 ggr. Jubla nu mitt hjärta Jubla inför Gud 2ggr. De rättfärdigas stig är likt gryningens ljus som växer i klarhet tills dagen når sin höjd 2 ggr. Jubla nu mitt hjärta, jubla inför Gud 2 ggr.

Sjung lovsång av hela ditt hjärta, sjung lovsång av hela din själ. Ge lovet till honom som genom smärta försonat och gjort allting väl. 2ggr Lova Gud Lova Israels Gud Lova Gud lova Jesus vår Gud.

Herre jag ser, du är på tronen. Herre jag tillber, du är min Gud. Ande nu kom, fyll mig med din sång. Herre jag ser du är på tronen. Fader du ler, din är segerspiran. Fader jag tillber, du är min Gud. Ande nu drag, min hyllningssång mottag. Fader jag ser, du är på tronen.

Du är nåd hopp och kärlek, du är allt som jag vill ha, ingen annan ger oss frälsning, Jesus alla dar. Du är frid, tro och glädje, jag vill vara nära dig, ingen annan ger oss livet, Jesus alla dar. Jag vill vá nära dig Jag vill följa dig. Du är vägen, du är livet, du är sanning, du är ljus, ingen annan ger oss frälsning Jesus alla dar. När du dog så tog du synden och dess makt nu bruten är, ingen annan ger oss livet, Jesus alla dar. Jag vill vá nära dig, jag vill följa dig. Ingen annan ser mig som du ser på mig med kärlek och med nåd. Ingen annan lyssnar till mitt hjärta, ingen annan mer än du.

Källan: Det springer upp en källa med liv och övernog. Det är livets vatten den blev när Jesus dog. I källan finns allt jag behöver och mer därtill, jag har slutat att söka för jag vet vad jag vill, jag vill dricka av den. Det springer upp en källa med liv i överflöd. Det är livets vatten den blev genom Jesu död. I källan finns allt jag behöver och mer därtill, jag har slutat att söka för jag vet vad jag vill, jag vill dricka av den. Strömmar av levande vatten, strömmar av levande vatten. Gud låter strömmar av vatten flyta fram, strömmar av levande vatten.   Jag är i floden och floden är i mig  2 ggr. Jag är i Jesus och Jesus är i mig 2 ggr. Strömmar av levande vatten...

Jesus du är konung, Jesus du är Gud. Vi vill höja lovet vi som är din brud. Jesus du är Herre, ingen är som du. Vi vill höja lovet och ära dig just nu. Bara Jesus är vår Gud 3ggr Bara Jesus.  2 Lovet och all äran, tillhör Herren Gud, vi skall alltid bära vittnesbördets bud. Sången den skall ljuda i evighetens sfär, öppna alla portar till himmelsk atmosfär. Bara Jesus gör mig fri 3 ggr. Bara Jesus.  3Oh jag längtar till din himmel, jag längtar till den tid, när allt detta vimmel byts ut mot himmelsk frid. Jubla nu mitt hjärta, jubla nu min själ. Jesus tog all smärta och gjorde allting väl. Bara Jesus är vår Gud 3 ggr.

Så skön så skön så underbar och skön. Så god så god så underbar oh Gud. Dig vi tillber älskar mer och mer, så skön så skön så underbar oh Gud. /: Härlighet så underbar, evig konung allas far. oh min Gud jag tillber dig just nu:/ Så stor så stor så mäktig och så stor, så vis så vis så fruktansvärd oh Gud. Dig vi tillber älskar mer och mer så stor så stor så mäktig och så stor. /: Härlighet i evighet, vi faller ner i ödmjukhet böjer våra knän inför dig:/ Så skön så skön så underbar och skön....

Herre jag ber, om nåd jag ber tänd din låga i mig. Herre du ser detta sköra ler, tänd din låga i mig. Vredens kalk du drack för mig, tog mitt straff på korsets stam. Hjälp mig nu att leva för dig att ta mitt kors och vandra fram. Herre jag ber, om frid jag ber, tänd din låga i mig. Herre du ser detta sköra ler, tänd din låga i mig.    Vredens kalk du drack för mig.......Herre jag ber, om liv jag ber, tänd din låga i mig. Herre du ser detta sköra ler, tänd din låga i mig.

/: Jag vill njuta livet i Jesu vida famn, jag vill ta emot och lyssna som ett lamm :/ Jag vill leva nära källan som väller fram. Jag vill lära känna kraften i hans namn:/  Jag vill se jag vill höra min Jesus. Jag vill lyssna när han talar ord av evighet och liv.  /: Jag vill höra pulsen ifrån hans hjärta slå, jag vill ta emot av allt som jag kan få :/

Jag vill vara i Guds närhet, jag vill vara i Guds råd. Förvissad om min frälsning, förvissad av hans nåd. Oh den kommer Andens stora kraft, ja den kommer Andens stora kraft. Jag vill lära känna Jesus. Jag vill lära känna Gud. Förvissad om hans kärlek. Befriad av hans bud. Oh den kommer Andens stora kraft... Jag vill lära känna Anden. Jag vill lära känna Gud. Förvissad om hans styrka, befriar han sin brud. Oh..

All ära, all lovsång, all kärlek ger jag dig. All ära, all lovsång, all kärlek jag ger. Jesus du är värd, Jesus du är värd. All ära. all lovsång, all kärlek. All glädje, tillbedjan, min kärlek ger jag dig. All glädje, tillbedjan min kärlek jag ger. Jesus du är värd. Jesus du är värd. All glädje, tillbedjan, min kärlek.

Vad du är skön: Se Höga Visan

Senast uppdaterad 2012-01-07 21:34