Om oss PDF Skriv ut Skicka sidan

 

 

 

Vi som jobbar med den här sidan heter Erik och Birgitta Axelsson. Jag , Erik, är baptistpastor och har i huvudsak arbetat med evangelisation. De senaste tolv åren har min verksamhet varit inriktad på konfirmander och deras föräldrar inom Svenska kyrkan. I form av musikdramor har jag fört fram evangeliet.

Även Birgitta har ett evangelisthjärta. När trosrörelsen bröt fram i Sverige blev vi till en tid förvillade och hoppades att detta skulle vara den väckelse, som många väntade på. Redan tidigt upptäckte vi dock att detta var en villfarelse.

Anledningen till att vi har startat den här hemsidan är att vi vill ge det sanna evangeliet med betoning på verklig omvändelse med syndabekännelse, överlåtelse och efterföljd d.v.s. att kämpa för att komma in genom den trånga porten Luk 13:23-24.

Vi vill samtidigt vända oss skarpt emot det falska evangeliet, som går ut i olika skepnader.

Som vi ser det är den sanna tron hotad på två fronter, dels genom villfarelse och dels genom brist på sann överlåtelse. Vi menar också att en kristen tro utan pånyttfödelse är lika förödande som falsk lära. För egen del säger vi som Paulus i Fil 3:7-16

Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mera värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag skall vinna Kristus och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom, i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från det döda. Inte som om jag redan har  gripit det eller redan har nått målet, men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag: jag glömmer det  som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger famför och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Det är så vi bör tänka, alla vi fullkomliga. Tänker ni fel i något avseende, skall Gud uppenbara också det för er. Dock, låt oss hålla fast vid det som vi har nått fram till.

Vi har också två bloggar. Välkommen till dem:

www.bloggen.bornagain.se

www.falskaprofeter.bornagain.se